Advertisement

Showing posts with the label Shreya GhoshalShow all
ശലഭമഴ പെയ്യുമീ  വാടിയിൽ പൂക്കളിൽ
കിളികള്‍ പാടുമൊരു ഗാനം
ആവണിത്തുമ്പീ താമരത്തുമ്പീ
അമൃതമായ് അഭയമായ് ജനനീ നീയെങ്ങുമില്ലേ
കണ്ണോടു കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും
കണ്ണിനിമ നീളെ മിന്നിത്തെളി
കിഴക്കു പൂക്കും മുരിക്കിനെന്തൊരു