Advertisement

Showing posts with the label Show all
നിറ വെണ്ണിലാവില്‍ സ്വപ്നം കാണും തെന്നലേ
നേരംപോയി നേരംപോയി നേരേ പോ പൂത്തോണി
നെറ്റിമേലേ പൊട്ടിട്ടാലും
നീരദലതാഗൃഹം പൂകിപ്പൊഴുതന്തി
നമ്മുടെ മാതാവു കൈരളി പണ്ടൊരു
നാടായാലൊരു സ്കൂളു വേണം.
നീ മധു പകരൂ.. മലര്‍ ചൊരിയൂ..
നീ മധു പകരൂ.. മലര്‍ ചൊരിയൂ..