Advertisement

Showing posts with the label കില്ലാടി രാമന്‍Show all
ഒരു കാവളം പൈങ്കിളി പാട്ട് പാടി
നിറ വെണ്ണിലാവില്‍ സ്വപ്നം കാണും തെന്നലേ
ചിട്ടുക്കുരുവി കുട്ടിക്കുഴലില്‍ ഇഷ്ടം മുറുകിയൊട്ടിക്കുറുകി