ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിയിൽ മൂടാതെ

Arabiponnu


ചിത്രം:അറബിപ്പൊന്ന്
സംഗീതം :സച്ചിൻ കൈതാരം
രചന :വിജയ് നായരമ്പലം
ആലാപനം:വിജേഷ് ഗോപാൽ ,കെ എസ് ചിത്ര

ഒന്നും മിണ്ടാതെ ....

ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിയിൽ മൂടാതെ
കരളിൻ കാണാചില്ലയിലെന്നെ ചേർത്തവളാരാണോ
കഥയൊന്നറിയാതെ മനമൊന്നറിയാതെ
പ്രണയത്തൂവാൽത്തുമ്പാലെന്നെ തൊട്ടവളാരാണോ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ....ആ...ആ.....

കനവിൽ മൂടും മിഴിയാലിന്നും മകരനിലാവായ് തഴുകിയില്ലേ (2)
സുമശരനെഴുതും കവിതയിൽ നിൻ രാഗില ഭാവനകൾ
കരപരിലാളന സുഖമറിയും രാഗവിപഞ്ചിക ഞാൻ
മിഴി കവരും അഴകലയായ് മനമലിഞ്ഞു സുഗന്ധദളങ്ങളുണർന്നു
മരന്ദകണങ്ങളണിഞ്ഞു തുടുത്ത താഴമ്പൂവായ് നിൽക്കാം ഞാൻ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിയിൽ മൂടാതെ
കരളിൻ കാണാചില്ലയിലെന്നെ ചേർത്തവനാരാണോ

പുളകം ചാർത്തും മൊഴിയാലെന്നിൽ പ്രണയവസന്തം ഒരുക്കിയില്ലേ (2)
പരിഭവമലരിൻ ഇതളുണരും അരുമ സഖീ നിന്റെ
കുറുനിര മാടിയൊതുക്കുമ്പോൾ മിഴിയിണ കൂമ്പുകയോ
മണിമുകിലായ് മതിമുഖിയായ് സ്മൃതിപഥങ്ങൾ തിരഞ്ഞു യുഗങ്ങൾ കടന്നു
കരങ്ങൾ കവർന്നു പുണർന്നു മയങ്ങി നീയെൻ സ്വന്തമായില്ലേ

ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിയിൽ മൂടാതെ
കരളിൻ കാണാചില്ലയിലെന്നെ ചേർത്തവനാരാണോ
കഥയൊന്നറിയാതെ മനമൊന്നറിയാതെ
പ്രണയത്തൂവാൽത്തുമ്പാലെന്നെ തൊട്ടവനാരാണോ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ ....ആ...ആ.....
Share on Google Plus

About One Two Three VIDEO

Hitmalayalamsong.com is a promotional purpose website; it contains Malayalam movie songs lyrics in English and Malayalam language. All posted lyrics you tube video links also available. Hitmalayalamsong.com is not publishing any copy right contents, the basic intention for this site is to promote the new generation singers who need the song lyrics to learn and present the songs in front of public audiences

0 comments:

Post a Comment